Procedura reklamacyjna

Jako student lub praktyk MSTR® możesz mieć powód do złożenia skargi na innego ucznia, praktykującego lub zatwierdzonego instruktora. Uwaga - to nie to samo, co „powód do niepokoju”, który może wymagać jedynie zapewnienia w określonej sprawie od osoby / osób zaangażowanych.

Tam, gdzie to możliwe, skargi powinny być rozpatrywane przy pierwszym kontakcie z zainteresowaną / ymi osobą / ami. Jeśli reklamacja nie może być rozwiązana samodzielnie, prosimy o kontakt, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących reklamacji.

NASZA POLITYKA

 • Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie reklamacji - zwykle w ciągu 7 dni.

 • Ocenimy i ustalimy priorytety skarg zgodnie z pilnością i / lub powagą zgłoszonych problemów. Jeśli sprawa dotyczy bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa lub ochrony, reakcja będzie natychmiastowa i zostanie odpowiednio eskalowana.

 • Rozpatrzymy każdą skargę uczciwie oraz w sposób sprawiedliwy, obiektywny i bezstronny.

 • Będziemy chronić tożsamość osób składających skargi tam, gdzie jest to praktyczne i stosowne. Możesz złożyć skargę anonimowo, ale może to ograniczyć zakres działań, które możemy podjąć.

 • Po potwierdzeniu otrzymania reklamacji potwierdzimy, czy kwestia / y zgłoszone w reklamacji są pod naszą kontrolą. Rozważymy również wyniki, do których dążyła osoba składająca skargę, a jeśli zgłoszono więcej niż jedną kwestię, określimy, czy każdą kwestię należy rozpatrywać osobno.

 • Po rozpatrzeniu reklamacji i ewentualnym zbadaniu zgłoszonych kwestii skontaktujemy się z osobą składającą reklamację i doradzimy:

  • wynik skargi i wszelkie podjęte przez nas działania

  • powód / powody naszej decyzji

  • środek lub rozwiązania, które zaproponowaliśmy lub zastosowaliśmy, oraz

  • wszelkie opcje przeglądu, które mogą być dostępne dla osoby składającej skargę, takie jak przegląd wewnętrzny, przegląd zewnętrzny lub odwołanie.

 • Jeżeli osoba składająca skargę jest niezadowolona z wyniku rozpatrzenia jej skargi, może skontaktować się z nami, podając szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego czuje się niezadowolona.

Rozpatrując Twoją skargę, staramy się być uczciwi i bezstronni wobec wszystkich stron. Dążymy również do rozsądku i sprawiedliwości ze strony skarżącego, ponieważ traktujemy skargę w sposób poważny i szczery.